Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4229, 200.294.875

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4229, 200.294.875

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
16 mei 2023
Datum publicatie
18 mei 2023
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:4229
Zaaknummer
200.294.875

Inhoudsindicatie

Huur; ontbinding; ontruiming.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem, afdeling civiel

zaaknummer gerechtshof 200.294.875/01

zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 8708774

arrest van 16 mei 2023

in de zaak van

1 [appellant]

en2. [appellante]

die wonen in [woonplaats1]

die hoger beroep hebben ingesteld

en bij de kantonrechter optraden als eisers

hierna: samen [appellanten]

advocaat: mr. G.H.A. Vlierhuis

tegen

[geïntimeerde]

die woont in [woonplaats1]

en bij de kantonrechter optrad als gedaagde

hierna: [geïntimeerde]

advocaat: mr. J.H. Brouwer

1 Het verloop van de procedure in hoger beroep

1.1.

Naar aanleiding van het arrest van 6 juli 2021 heeft op 1 oktober 2021 een (enkelvoudige) mondelinge behandeling bij het hof plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand hebben [appellanten] nog nadere bewijsstukken (producties) ingezonden die aan het dossier zijn toegevoegd. Van de mondelinge behandeling is een verslag (proces-verbaal) gemaakt dat ook aan het dossier is toegevoegd, net als de spreekaantekeningen van de advocaat van [geïntimeerde] .

1.2.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de memorie van grieven met producties;- de memorie van antwoord met een productie;- de akte van [appellanten] met producties;

- de akte overlegging producties van [geïntimeerde] met producties.

1.3.

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof een datum voor arrest bepaald.

2 De kern van de zaak

2.1.

[appellanten] zijn eigenaren van de woning aan de [adres] 21 te [woonplaats1] . [geïntimeerde] huurt van [appellanten] twee kamers in die woning (hierna: het gehuurde), met gebruik van een aantal gemeenschappelijke ruimten in die woning. [appellanten] zijn ook eigenaren en tevens bewoners van de naastgelegen woning aan de [adres] 19 te [woonplaats1] .

2.2.

[appellanten] hebben de kantonrechter in eerste aanleg gevraagd om de huurovereenkomst te ontbinden en om [geïntimeerde] te veroordelen tot ontruiming van het gehuurde over te gaan. [appellanten] hebben hun vordering onder meer gegrond op de structureel te late betaling van de huur door [geïntimeerde] en de als gevolg daarvan ontstane huurachterstanden en op de stelling dat [geïntimeerde] het gehuurde niet gebruikt en onderhoudt zoals van een goed huurder wordt verwacht.

2.3.

De kantonrechter heeft de vordering van [appellanten] tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot ontruiming van het gehuurde afgewezen. [appellanten] zijn het niet eens met deze beslissing van de kantonrechter en zij hebben daartegen hoger beroep ingesteld. [appellanten] hebben één bezwaar (grief) aangevoerd op basis waarvan volgens hen hun vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde alsnog moet worden toegewezen. [geïntimeerde] heeft daartegen gemotiveerd verweer gevoerd en heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis van de kantonrechter.

3 Het oordeel van het hof

4 De beslissing