Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9922, 21-002574-19

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9922, 21-002574-19

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18 oktober 2021
Datum publicatie
22 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:9922
Zaaknummer
21-002574-19

Inhoudsindicatie

Openlijke geweldpleging tegen personen. Georganiseerde vechtpartij. Ontvankelijkheid openbaar ministerie. Gelijkheidsbeginsel. Verbod van willekeur. Geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002574-19

Uitspraak d.d.: 18 oktober 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 3 mei 2019 met parketnummer 08-020990-19 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1980,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 4 oktober 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. K. Kok, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De tenlastelegging

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en/of maatregel

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING