Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-12-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11263, 200.285.968/01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-12-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11263, 200.285.968/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
7 december 2021
Datum publicatie
9 december 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11263
Zaaknummer
200.285.968/01

Inhoudsindicatie

Bouwzaak. Geïntimeerde heeft in onderaanneming werkzaamheden verricht. Geschil over de inhoud van de overeenkomst en in hoeverre opdracht is gegeven bepaalde werkzaamheden te verrichten. Verder is nadien een lekkage in de vloerverwarming aan het licht gekomen, de vraag is voor wiens rekening en risico dit komt.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.285.968/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 7854107)

arrest van 7 december 2021

in de zaak van

Aannemersbedrijf Bout en Zonen B.V.,

gevestigd te Huizen,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

bij de rechtbank: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna: Bout,

advocaat: mr. E.J.H. van Lith, die kantoor houdt te Almere,

tegen

Grotenhuis Installatie Buro B.V.,

gevestigd te Bussum,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellante in het incidenteel hoger beroep,

bij de rechtbank: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna: Grotenhuis,

advocaat: mr. J.D. Scheer, die kantoor houdt te Amsterdam.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Naar aanleiding van het tussenarrest van 29 juni 2021 heeft op 17 september 2021 een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Een kopie van het proces-verbaal dat daarvan is opgemaakt, is aan het dossier toegevoegd.

1.2

Partijen hebben arrest gevraagd en het hof heeft beslist dat vandaag arrest wordt gewezen.

2 Waar gaat de zaak over?

2.1

Bout heeft (ver)bouwwerkzaamheden uitgevoerd in de woning van familie [naam1] in [plaats] .

2.2

Bout heeft Grotenhuis ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden in de woning.

2.3

Op 29 mei 2018 heeft Grotenhuis een eerste offerte aan Bout uitgebracht voor het verrichten van werkzaamheden aan de badkamers. Bout heeft Grotenhuis daarop gevraagd de offerte op enkele punten aan te passen.

2.4

Op 4 juni 2018 heeft Grotenhuis een tweede offerte aan Bout uitgebracht voor het verrichten van werkzaamheden aan de badkamers. De factuur van Grotenhuis ter zake van de badkamers is uiteindelijk verstuurd naar een andere aannemer, Okma Bouw, die deze factuur aan Grotenhuis heeft betaald.

2.5

Bout heeft Grotenhuis in juni 2018 opdracht verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden aan de keuken, de hemelwaterafvoer in de uitbouw en het aanleggen van vloerverwarming.

2.6

Grotenhuis heeft op vrijdag 13 juli 2018 de slangen van de vloerverwarming gelegd. In één van de slangen zat op dat moment een knik die nog hersteld moest worden. Op maandag 16 juli 2018 heeft Bout een zandcementdekvloer over de vloerverwarming gestort, waarbij het gedeelte van de slang waarin zich de knik bevond is vrijgelaten. Grotenhuis heeft diezelfde dag een koppeling op de geknikte slang geplaatst. Grotenhuis heeft de installatie op dat moment niet getest.

2.7

Medio september 2018 is een lekkage in de vloerverwarming van de keuken geconstateerd. Het door Bout ingeschakelde onderzoeksbureau Polygon heeft hier op 20 september 2018 verslag van uitgebracht. De lekkage bevond zich in een andere groep van de vloerverwarming dan de groep waarin de geknikte slang zich bevond.

2.8

Bout heeft Grotenhuis in een brief van 20 september 2018 aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan als gevolg van het lek in de vloerverwarming.

2.9

Bout heeft de dekvloer op 24 september 2018 ter plaatse van de lekkage opengebroken. Het beschadigde stuk slang is hierbij verloren gegaan. Grotenhuis heeft de slang hersteld.

2.10

Grotenhuis heeft Bout op 26 september 2018 een factuur gestuurd waarbij € 13.655,97 in rekening wordt gebracht voor uitgevoerde werkzaamheden. Bout heeft deze factuur onbetaald gelaten.

2.11

In een factuur van 9 mei 2019 heeft Grotenhuis € 489,80 op deze factuur in mindering gebracht voor het leveren en aanleggen van de wasmachinekraan en het leveren van een douchegoot.

2.12

Bout heeft Grotenhuis in september en oktober 2018 twee facturen gestuurd ter hoogte van in totaal € 2.467,28 in verband met herstelwerkzaamheden aan de vloerverwarming. Betaling door Grotenhuis is uitgebleven.

3 De procedure bij de rechtbank

3.1

Grotenhuis heeft in conventie veroordeling van Bout gevorderd om aan haar te voldoen € 14.072,83 (bestaande uit € 13.166,17 aan hoofdsom en € 906,66 aan buitengerechtelijke incassokosten), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en met veroordeling van Bout in de (na)kosten van de procedure.

3.2

Bout heeft in reconventie gevorderd Grotenhuis te veroordelen om aan haar te voldoen € 2.467,28 exclusief btw, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en proceskosten.

3.3

De kantonrechter heeft in het eindvonnis van 22 juli 2020 in conventie Bout veroordeeld aan Grotenhuis € 11.576,07 exclusief btw te betalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. Daarnaast heeft de kantonrechter Bout veroordeeld € 890,76 aan buitengerechtelijke incassokosten te betalen en is Bout veroordeeld in de proceskosten.

3.4

In reconventie heeft de kantonrechter Grotenhuis veroordeeld aan Bout te betalen € 2.467,28 exclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente. Daarnaast is Grotenhuis veroordeeld in de proceskosten.

4 Wat is het oordeel van het hof?

5 De beslissing