Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-06-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5021, 200.265.259

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-06-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5021, 200.265.259

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
30 juni 2020
Datum publicatie
1 juli 2020
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:5021
Zaaknummer
200.265.259

Inhoudsindicatie

Verzoek om voorlopige voorzieningen voor de duur van het geding, in het hoger beroep in de civiele verbods¬procedure van het OM tegen Hells Angels Motorcycle Club en Hells Angels Motorcycle Club Holland. Belanghebbenden hebben het hof verzocht te bepalen dat verboden in APV’s en andere gemeentelijke regelingen ten aanzien van de Hells Angels onverbindend zijn en handhavend optreden op grond van deze verboden te verbieden, zolang er geen onherroepelijk verbod van de Hells Angels is uitgesproken. Het hof is van oordeel dat de verzochte voorlopige voorzieningen in deze procedure niet toewijsbaar zijn.

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.265.259

(zaaknummers rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 461530 en 461539)

beschikking van 30 juni 2020 in het incident ex artikel 223 Rv

in de zaak van:

1 de stichtingStichting IEHA,gevestigd te Gouda,

2. [appellant2] (lid van Hells Angels-charter Gouda),

3. [appellant3] (lid van Hells Angels-charter Amsterdam),

4. [appellant4] (lid van Hells Angels-charter South East),

5. [appellant5] (lid van Hells Angels-charter Northcoast),

6. [appellant6] (lid van Hells Angels-charter Amsterdam),

7. [appellant7] (lid van Hells Angels-charter Amsterdam),

allen woonplaats kiezende te Amsterdam,

appellanten in hoger beroep en verzoekers in het incident,

in de procedure bij de rechtbank: belanghebbenden,

hierna gezamenlijk: de Stichting c.s.,

advocaten: mrs. G.G.J.A. Knoops, C.J. Knoops-Hamburger en R.S. van Es,

tegen:

het Openbaar Ministerie,

woonplaats kiezende te Rotterdam,

verweerder in hoger beroep en in het incident,

in de procedure bij de rechtbank: verzoeker,

hierna: het OM,

voor wie optreedt de officier van justitie bij het Landelijk Parket, tevens (plaatsvervangend) advocaat-generaal bij het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden,

met als belanghebbenden in hoger beroep:

1 de buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle Corporation,gevestigd te Oakland, Californië, Verenigde Staten van Amerika,advocaten: mrs. N.M.K. Damen en J. de Koning,

2. de buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle Club,zonder bekende vestigingsplaats,niet verschenen,

3. de informele vereniging Hells Angels Motorcycle Club Holland,zonder bekende vestigingsplaats,niet verschenen,

in de procedure bij de rechtbank: verweersters,hierna: HAM Corporation (nr. 1), HAMC (nr. 2) en HAMC Holland (nr. 3).

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1.

In de beschikking van het hof in het incident tot schorsing van 28 januari 2020 is beschreven hoe de procedure tot dan toe is verlopen. Het hof verwijst daarnaar.

1.2.

Het hof heeft hierna de volgende stukken ontvangen van partijen:

- het verweerschrift van het OM in de hoofdzaak (met bijlagen 26 en 27);

- de brief van mr. Knoops van 9 maart 2020 (met bijlage: expertiserapport);

- reactie van de Stichting c.s. op bijlage 26 van het OM;

- de brief van het OM van 1 mei 2020 (met bijlagen 28 tot en met 31);

- het incidentele verzoekschrift van de Stichting c.s. tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding (met bijlagen 1 tot en met 3);

- de brief van mr. Knoops van 29 mei 2020 (met bijlage 4 in het incident);

- de brief van mr. Knoops van 10 juni 2020 (verzoek om spoedbehandeling van het incident);

- het verweerschrift van het OM in het incident.

1.3.

Het hof heeft bepaald dat in het incident een beslissing op de stukken wordt gegeven.

2 De motivering van de beslissing in het incident

3 De beslissing