Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-12-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10564, 200.278.124/01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-12-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10564, 200.278.124/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
17 december 2020
Datum publicatie
22 december 2020
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:10564
Formele relaties
Zaaknummer
200.278.124/01

Inhoudsindicatie

AVG. Verzoek om verwijdering gegevens uit BKR-register afgewezen. Ook artikel 6 lid 1 onder c AVG vormt grondslag voor BKR-registratie. Het risico op een proceskostenveroordeling staat niet in de weg aan het door artikel 79 AVG gewaarborgde recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.278.124/01

(zaaknummer rechtbank Noord Nederland C/17/169522)

beschikking van 17 december 2020

in de zaak van

1 [verzoeker] ,wonende te [A] ,hierna: [verzoeker] ,en2. [verzoekster] ,wonende te [A] ,hierna: [verzoekster] ,verzoekers in hoger beroep, ook verzoekers in het provisionele verzoek, in eerste aanleg: verzoekers,hierna gezamenlijk: [verzoekers] c.s.,advocaat mr. K.J. Zomer te Oosterhout,

tegen

de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,gevestigd te Utrecht,verweerster in hoger beroep, ook verweerster in het provisionele verzoek,in eerste aanleg: verweerster,hierna: Rabobank,advocaat mr. P.W. van Kooij te Leiden.

1 1. De procedure bij de rechtbank

Het verloop van de procedure bij de rechtbank blijkt uit de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Leeuwarden van 19 februari 2020.

2 2. De procedure bij het hof

2.1

Het verloop van de procedure bij het hof blijkt uit:- het beroepschrift van [verzoekers] c.s. (met bijlagen) van 28 april 2020 (binnengekomen bij het hof op 30 april 2020);- het verweerschrift van Rabobank van 29 juli 2020 (op die datum binnengekomen bij het hof);- de akte houdende overlegging van bijlagen van [verzoekers] c.s.;- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 18 november 2020.

2.2

Het hof heeft een datum voor de beschikking vastgesteld.

2.3

[verzoekers] c.s. verzoeken het hof om de beschikking van de rechtbank te vernietigen en hun oorspronkelijke verzoek alsnog toe te wijzen. Dat verzoek komt erop neer dat Rabobank onder het opleggen van een dwangsom veroordeeld wordt om de bijzonderheidscodering(en) in het Centraal Krediet Informatiesysteem (hierna: het CKI) bij de stichting Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) over [verzoekers] c.s. te verwijderen en verwijderd te houden. [verzoekers] c.s. vorderen ook dat Rabobank wordt veroordeeld in de kosten van de procedure bij de rechtbank en bij het hof.Ook verzoeken ze het hof prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad en om - dat is het provisionele verzoek - gedurende de periode dat het hof in afwachting van de beantwoording van die vragen door de Hoge Raad nog niet definitief kan beslissen Rabobank te bevelen de coderingen door te halen.

3 3. Waar gaat het in deze zaak om?

4 4 De beoordeling van het geschil

5 5 De beslissing