Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8239, 200.185.847

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8239, 200.185.847

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
19 september 2017
Datum publicatie
16 oktober 2017
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2017:8239
Zaaknummer
200.185.847

Inhoudsindicatie

Pensioenverevening, afstand van recht, schriftelijkheidsvereiste, rechtsverwerking?

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, familie

zaaknummer gerechtshof 200.185.847

(zaaknummer rechtbank 931853)

arrest van 19 september 2017

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente Noordenveld,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: de vrouw,

advocaat: mr. M.M. Mok,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: de man,

advocaat: mr. A.M.B. Leerkotte.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van

15 juli 2015 en 25 november 2015 die de rechtbank Midden-Nederland heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 10 februari 2016,

- de memorie van grieven tevens houdende akte wijziging van eis (met producties),

- de memorie van antwoord (met producties),

- een akte van de man (met producties) en een antwoordakte van de vrouw.

2.2

Vervolgens hebben de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

3.1

Partijen zijn op 20 december 1972 gehuwd in gemeenschap van goederen. Bij beschikking van 17 oktober 2001 is tussen hen de echtscheiding uitgesproken, die op 26 oktober is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

3.2

In het echtscheidingsconvenant zijn partijen overeengekomen dat hun pensioenrechten worden verevend.

3.3

Bij brief van mei 2007 heeft de vrouw het volgende aan de man geschreven:

…”Bij deze deel ik u mede, dat ondanks het feit er momenteel nog geen sprake is van samenwonen, waardoor mijn rechten op allimentatie zouden vervallen, ik toch van deze regeling geen gebruik meer wil maken.

Vanaf 1 juni 2007 wens ik van u geen financiele vergoeding/allimentatie meer te ontvangen.”…

3.4

Bij brief van 21 mei 2007 heeft de man aan de vrouw geschreven:

…”Allereerst ben ik blij voor jou dat je gelukkig gaat worden met [partner] en tevens in de financiële omstandigheden bent gekomen, dat je kunt gaan afzien van de ontvangst van de “financiële vergoeding/alimentatie”….

Waarover echter duidelijkheid gewenst c.q. noodzakelijk is, is over de vraag of je hiermee ook bedoelt dat je volledige loskoppeling wenst van al onze financiële verplichtingen naar elkaar.

Daarmee bedoel ik, dat er een wettelijke regeling loopt van betaling van pensioenrechten (ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen) van mij naar jou en van jou naar mij.

Uiteraard zal ik ook jouw verplichtingen aan mij dan laten vervallen, als jij deze verplichtingen van mij aan jou laat vervallen.

Je reactie zie ik graag tegemoet.”…

3.5

De vrouw heeft niet gereageerd op deze brief.

3.6

De man is op 1 oktober 2010 met vroegpensioen gegaan en op 1 oktober 2013 met regulier pensioen. De man is op 1 oktober 2013 65 jaar geworden.

3.7

Per brief van 6 oktober 2011 heeft Nationale Nederlanden (de pensioenuitvoerder van de man) aan de man onder meer het volgende medegedeeld:

“(…) Per 1 oktober 2010 heeft u recht op een tijdelijk en levenslang ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw dienstverband met VvAA groep B.V.

Tot op dit moment heeft er geen uitkering plaatsgevonden van bovengenoemde pensioenen. In verband hiermee heeft u nog recht op een nabetaling over de periode van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.

In verband met uw echtscheiding per 26 oktober 2001 heeft uw ex-partner, mevrouw [appellant] , geboren [geboortedatum] , op basis van de “Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)”, recht op de helft van het (tijdelijk) ouderdomspensioen.

Tijdens de huwelijksperiode is € 13.964,72 aan ouderdomspensioen en € 711,84 aan tijdelijk ouderdomspensoen per jaar opgebouwd.

U heeft recht op de helft daarvan, zijnde € 6.982,36 respectievelijk € 355,92.

Bij de berekening zijn wij uitgegaan van de volgende gegevens:

Datum huwelijk : [trouwdatum]

Datum scheiding : [scheidingsdatum]

Aanvangsdatum deelnemerschap : 1 november 1977

Einddatum deelnemerschap : 1 juli 2001

Aangezien de aanvraag voor de verevening niet binnen 2 jaar na de echtscheidingsdatum is ingediend zult u zelf moeten zorgdragen voor de verdeling

Onderstaand treft u een specificatie aan van de door ons aan u over de periode van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 verschuldigde bedragen.

per jaar termijnbedrag Verschuldigd Nabetaling voor uw ex-partner

Ouderdomspensioen €13.964,72 €1.163,73 €13.964,76 € 6.982,38

Tijdelijk Ouderdomspensioen € 711,84 € 59,32 € 711,84 € 355,92

(…) De helft van de uit te keren termijnbedragen dient u over te maken naar uw ex-partner.(…)

Alle genoemde bedragen zijn bruto.(…)”

3.8

Naar aanleiding van een verzoek om informatie van de vrouw, heeft Nationale Nederlanden haar per e-mail van 7 oktober 2014 geïnformeerd over bovenstaande brief van 6 oktober 2011, dat de aanvraag voor de pensioenverevening niet binnen twee jaar na echtscheiding is ingediend, zodat partijen zelf voor verdeling moeten zorgdragen; en dat Nationale Nederlanden niet zelf aan haar zal uitkeren.

3.9

Bij aangetekende brief van 16 oktober 2014 aan de man heeft de vrouw aanspraak gemaakt op haar gedeelte van het gewone en het tijdelijke pensioen van de man en verzoekt zij een en ander te regelen/op te lossen.

3.10

Bij aangetekende brief van 3 maart 2015 heeft mr. Mok namens de vrouw verzocht het achterstallige pensioenbedrag binnen 10 dagen na dagtekening te betalen en er vanaf april 2015 zorg voor te dragen dat voor het begin van iedere maand de helft van het bruto te ontvangen bedrag aan pensioen op de bankrekening van de vrouw wordt over gemaakt, en rechtsmaatregelen aangekondigd ingeval daaraan niet voldaan zal worden.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De beoordeling van de grieven en de vordering

6 De slotsom

7 De beslissing