Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-04-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3135, 15/00617

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-04-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3135, 15/00617

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
19 april 2016
Datum publicatie
29 april 2016
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2016:3135
Zaaknummer
15/00617

Inhoudsindicatie

Premie werknemersverzekeringen. Indeling. Productiebedrijf van kunststof profielen, slangen en plakband.

Uitspraak

Afdeling belastingrecht

Locatie Arnhem

nummer 15/00617

uitspraakdatum: 19 april 2016

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] BV te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak op bezwaar van 2 april 2015 van

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Groningen (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1

Bij brief van 15 juli 2014 heeft belanghebbende een verzoek ingediend tot herziening van de voor haar geldende sectorindeling premieheffing werknemersverzekeringen. Belanghebbende heeft verzocht tot herindeling van sector 55 (Overige takken van bedrijf en beroep) in sector 51 (Algemene industrie) met ingang van 1 januari 2009.

1.2.

Bij beschikking van 13 oktober 2014 heeft de Inspecteur belanghebbendes verzoek om herindeling afgewezen en belanghebbende medegedeeld dat zij in sector 55 ingedeeld blijft. Belanghebbende heeft tegen deze beschikking bezwaar gemaakt.

1.2

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de Inspecteur bij uitspraak op bezwaar de indeling in sector 55 gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij dit Hof. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.4

Tot de stukken van het geding behoren, naast de hiervoor vermelde stukken alle stukken die nadien, al dan niet met bijlagen, door partijen zijn overgelegd.

1.5

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 januari 2016 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord [A] , als bestuurder van belanghebbende en [B] en [C] , als de gemachtigden van belanghebbende, alsmede mr. [D] en [E] namens de Inspecteur.

1.6

De gemachtigde van belanghebbende heeft een pleitnota voorgedragen en overgelegd.

1.7

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 De vaststaande feiten

2.1

Belanghebbende is een productiebedrijf dat in opdracht onder meer kunststof profielen, slangen en plakband produceert. Belanghebbende vervaardigt deze producten door middel van extrusie van thermoplastische kunststoffen. Dit houdt in dat belanghebbende kunststof granulaat of poeder door middel van verwarming in een extruder, al dan niet onder toevoeging van weekmakers en/of kleurstoffen, via matrijzen in gewenste profielen perst.

2.2

Belanghebbende is ingedeeld in sector 55 (Overige takken van beroep en bedrijf). De Inspecteur heeft belanghebbendes verzoek om ingedeeld te worden in sector 51 (Algemene industrie) bij beschikking afgewezen.

3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen

3.1

In geschil is of belanghebbende terecht is ingedeeld in sector 55 (Overige takken van bedrijf en beroep).

3.2

Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend en is van mening dat zij met ingang van 1 januari 2009 in sector 51 (Algemene industrie) ingedeeld dient te worden. De Inspecteur is de tegenovergestelde mening toegedaan.

3.3

Beide partijen hebben voor hun standpunt aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken. Daaraan hebben zij ter zitting toegevoegd hetgeen is vermeld in het proces-verbaal van de zitting.

3.4

Belanghebbende concludeert tot gegrondverklaring van haar beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar, vernietiging van de indelingsbeschikking en tot herindeling in sector 51 (Algemene Industrie) met ingang van 1 januari 2009.

3.5

De Inspecteur concludeert tot ongegrondverklaring van belanghebbendes beroep.

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten

6 Beslissing