Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4209, 200.169.244-01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4209, 200.169.244-01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
9 juni 2015
Datum publicatie
17 juni 2015
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2015:4209
Zaaknummer
200.169.244-01

Inhoudsindicatie

Vonnis in incident. Tussenvonnis of provisioneel vonnis? Appellanten hebben in eerste aanleg zowel een provisionele eis als, later, een gewone incidentele vordering ingediend. Het vonnis waarvan beroep is vorm gegeven als een vonnis in een “gewoon” incident. Hof beschouwt dit als een tussenvonnis en verklaart appellanten niet-ontvankelijk nu niet is gebleken dat de rechtbank (andermaal) toestemming heeft gegeven voor tussentijds appel.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.169.244/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/19/76584 / HA ZA 09-902)

arrest van de eerste kamer van 9 juni 2015

in de zaak van

1 [appellante 1],

gevestigd te [woonplaats],

hierna: [appellante 1],

2. [appellant 2],

wonende te [woonplaats],

hierna: [appellant 2],

appellanten,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in reconventie,

tevens eisers in het incident,

hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

advocaat: mr. E.P. Cornel, kantoorhoudend te Enschede,

tegen

Harsco Infrastructure Industrial Services B.V.,

gevestigd te IJmuiden,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

tevens verweerster in het incident,

hierna: Harsco,

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudend te Leeuwarden.

1 Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis in incident van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen van 25 maart 2015.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 24 april 2015;

- de brief namens de rolraadsheer d.d. 18 mei 2015;

- de reactie zijdens [appellanten];

- de reactie zijdens Harsco.

3 Ten aanzien van de feiten

4 Ten aanzien van de ontvankelijkheid

5 De beslissing