Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2929, 200.148.397

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2929, 200.148.397

Inhoudsindicatie

Vaststelling kinderalimentatie. Behoefte en draagkracht conform nieuwe richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen. Onvoldoende inzicht in inkomsten, lasten en vermogenspositie man.

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.148.397

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 330165)

beschikking van de familiekamer van 23 april 2015

inzake

[verzoekster] ,

namens zichzelf en namens[kind 2] vanaf de dag van zijn meerderjarigheid,

wonende te [woonplaats],verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. I.L. Ortelee te Houten,

en

[verweerder] ,

tot 1 oktober 2014 wonende te [plaats 1], Spanje,met ingang van 1 oktober 2014 wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. I.M. Redert te Utrecht.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 22 mei 2013 en 5 februari 2014, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met producties, ingekomen op 6 mei 2014;

- het verweerschrift met één productie, ingekomen op 28 november 2014;

- een journaalbericht van mr. Redert van 27 februari 2015 met bijlagen, ingekomen op 2 maart 2015;

- een journaalbericht van mr. Ortelee van 9 maart 2015 met bijlage, ingekomen op 10 maart 2015.

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 13 maart 2015 plaatsgevonden. De vrouw is in persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat. Namens de man is zijn advocaat verschenen.

2.3

Bij de als bijlage bij het journaalbericht van 9 maart 2015 overgelegde volmacht, ondertekend op 26 februari 2015, heeft [kind 2] de vrouw gemachtigd om namens hem op te treden in deze procedure vanaf de datum waarop hij meerderjarig geworden is tot aan de datum waarop de procedure geëindigd zal zijn.

3 De vaststaande feiten

3.1

Bij de bestreden beschikking van 5 februari 2014 heeft de rechtbank echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

3.2

De man en de vrouw zijn de ouders van:

- [kind 1], geboren op [geboortedatum ] 1993 te [plaats 1], en

- [kind 2], geboren op [geboortedatum ] 1997 te [plaats 1].

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing

6 De slotsom

7 De beslissing