Home

Gerechtshof Amsterdam, 07-07-2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2009, 23-001785-19

Gerechtshof Amsterdam, 07-07-2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2009, 23-001785-19

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
7 juli 2022
Datum publicatie
8 juli 2022
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:2009
Zaaknummer
23-001785-19

Inhoudsindicatie

Voor strafbaarheid t.z.v. art. 246 Sr is nodig dat bewezen kan worden dat verdachte aangeefster tot de tongzoen heeft gedwongen. Het hof kan echter niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat de verdachte aangeefster hiertoe heeft gedwongen.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001785-19

datum uitspraak: 7 juli 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 30 april 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-148652-18 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1957,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 23 juni 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat

hij op of omstreeks 18 januari 2018 te Amsterdam, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, bestaande uit een tongzoen, en bestaande dat geweld en/of een andere feitelijkheid en/of die bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkheid uit;

- het (onverhoeds) vastpakken van het hoofd en/of hoofdhaar van die [slachtoffer] en/of

- met (vervolgens) duwen en/of trekken van die [slachtoffer] in de richting van en/of tegen een muur(tje).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vordering van het Openbaar Ministerie

Vrijspraak

BESLISSING