Home

Gerechtshof Amsterdam, 27-10-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3579, 23-002916-20

Gerechtshof Amsterdam, 27-10-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3579, 23-002916-20

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27 oktober 2021
Datum publicatie
1 juli 2022
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:3579
Zaaknummer
23-002916-20

Inhoudsindicatie

Zaak is afgedaan in ander hof en na de afdoening opnieuw ingezonden naar hof Amsterdam. De zaak in het andere hof is nog niet onherroepelijk, omdat de verdachte cassatie heeft ingesteld.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002916-20

datum uitspraak: 27 oktober 2021

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 20 oktober 2016 in de strafzaak onder parketnummer 15-233739-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1976,

adres: [adres],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in P.I. Nieuwegein, locatie Zeist te Soesterberg.

Onderzoek ter terechtzitting

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 oktober 2021.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Preliminair verweer

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden wegens schending van het ne bis in idem-beginsel. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de zaak reeds is afgedaan door het hof Arnhem-Leeuwarden. Het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden is nog niet onherroepelijk omdat namens de verdachte tegen die uitspraak beroep in cassatie is ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof heeft kennis genomen van het (na een verwijzing door het gerechtshof Amsterdam) gewezen arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, in de strafzaak van de verdachte.1 Dit arrest is gewezen met betrekking tot dezelfde feiten als de onderhavige. Bij die stand van zaken zal het hof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaren, maar uitsluitend voor zover het ziet op de vervolging in de voorliggende zaak (parketnummer 23-002916-20).

BESLISSING

Het hof:

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging in de zaak met het parketnummer 23-002916-20.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. S.M.M. Bordenga, mr. M.F.J.M. de Werd en mr. M.L.M. van der Voet, in tegenwoordigheid van mr. S. Pesch, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

27 oktober 2021.

Mr. M.L.M. van der Voet is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.