Home

Gerechtshof Amsterdam, 03-06-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1618, 23-004320-19

Gerechtshof Amsterdam, 03-06-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1618, 23-004320-19

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
3 juni 2021
Datum publicatie
8 juni 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:1618
Zaaknummer
23-004320-19

Inhoudsindicatie

Diefstal meermalen gepleegd, herkenning door verbalisanten

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004320-19

datum uitspraak: 3 juni 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen

het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 12 november 2019 in de gevoegde strafzaken

onder de parketnummers 13-179035-19 en 13-067910-19 en 13-210422-19 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedag] 1982,

adres: [adres 1],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in P.I. Zaanstad te Westzaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

11 november 2020 en 20 mei 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van

het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is tenlastegelegd, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, dat:

Zaak met parketnummer 13-179035-19 (zaak A):

1.hij op of omstreeks 22 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, twee cd-spelers en/of een mengpaneel, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan het [benadeelde], heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

2.hij op of omstreeks 28 april 2019 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, zes cd-spelers en/of twee mengpanelen, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan de [BV] B.V., heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

Zaak met parketnummer 13-067910-19 (zaak C) (gevoegd):

1.hij op of omstreeks 19 januari 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, wederrechtelijk in het besloten lokaal aan de [adres 2], bij [bedrijf], althans bij een ander of anderen dan bij verdachte en/of zijn mededader(s), in gebruik wederrechtelijk is binnengedrongen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Vrijspraak zaak C

Bewijsoverwegingen zaak A

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van maatregel

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Toepasselijke wettelijke voorschriften