Home

Gerechtshof Amsterdam, 24-12-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4857, 23-001879-17

Gerechtshof Amsterdam, 24-12-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4857, 23-001879-17

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24 december 2018
Datum publicatie
27 maart 2019
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2018:4857
Zaaknummer
23-001879-17

Inhoudsindicatie

Diefstal van 4500 stelen/tulpen en 450 tulpenbakken door twee of meer verenigde personen.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001879-17

datum uitspraak: 24 december 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 12 mei 2017 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 15-021734-17 (zaak A) en 15-036464-17 (zaak B) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 10 december 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Zaak A:

hij op of omstreeks 1 februari 2017 te Andijk, gemeente Medemblik tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 4500 stelen/tulpen, althans een grote hoeveelheid stelen/tulpen en/of 450 zogenoemde (tulpen)bakken, althans een grote hoeveelheid (tulpen)bakken, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

Zaak B:

hij, op of omstreeks 1 februari 2017 te Andijk, gemeente Medemblik (een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Vrijspraak zaak B

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING