Home

Gerechtshof Amsterdam, 12-11-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4269, 23-000750-18

Gerechtshof Amsterdam, 12-11-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4269, 23-000750-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
12 november 2018
Datum publicatie
30 juli 2019
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2018:4269
Zaaknummer
23-000750-18

Inhoudsindicatie

Poging tot afdreiging, meermalen gepleegd. Vordering benadeelde partij.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-000750-18

Datum uitspraak: 12 november 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 12 februari 2018 in de strafzaak onder parketnummer 15‑850006‑15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1969,

adres: [adres].

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De verdachte is in eerste aanleg vrijgesproken van de cumulatief ten laste gelegde belaging. Het hoger beroep is namens de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen deze in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, Sv staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet‑ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen deze in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 29 oktober 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – voor zover in hoger beroep inhoudelijk nog aan de orde – ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 20 juni 2015 te Haarlem en/of te Zandvoort en/of elders in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad en/of smaadschrift en/of openbaarmaking van een geheim, een persoon, te weten, [benadeelde], althans een ander of anderen, te dwingen tot afgifte van een (aanzienlijk) geldbedrag van 12.000 euro en/of (vervolgens) 2.000 euro, althans enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, een hoeveelheid e-mailberichten aan die [benadeelde] heeft gestuurd waarin hij

- ( op 28 oktober 2014) dreigt het door hem, verdachte, onderschepte (privé)mailverkeer van [benadeelde] op diens zakelijke website [website] te plaatsen en/of een door hem opgenomen filmpje van een ruzie tussen [benadeelde] en diens echtgenote maar klanten van die [benadeelde] te sturen en/of die [benadeelde] bedreigt met de woorden 'Ik wil je echt beuken. Zo hard dat je jezelf niet meer kan bewegen en 6 maanden op bed ligt met pijn! Dat is wat ik jou gun. Pijn en de stress' en/of als bijlage een factuur voor schadevergoeding ter hoogte van 12.000,- meestuurt (bijlage 5) en/of

- ( op 4 november 2015) een herinneringsfactuur stuurt en daarin schrijft 'nog 4 dagen om te betalen' en/of 'Betaal je niet dan gaat de eerste informatie over jou en [naam] [persoonlijk] leven naar de Burgemeester, provinciehuis, postcodeloterij () Stort je geld. Dan zal ik alles vernietigen. En is het wat mij betreft alles opgelost!" (bijlage 6) en/of

- ( op 13 november 2014) schrijft (...) '12000 wil ik van jou. En die ga ik krijgen, goed schikt of kwaadschiks (...) er is maar 1 oplossing. Mij schadeloos stellen. 12000 euro storten (...) 12000 of een dochter die verdrietig is!" (bijlage 7) en/of

- ( op 14 november 2014) schrijft '[mail]! Je kan bellen om mij tegen te houden. En met een redelijk voorstel komen, hoe jij mij schadeloos stelt!!! Wat jij wil. Niet alleen zij weet het maar ook al haar klasgenoten!'(bijlage 8) en/of - (op 18 januari 2015) - zakelijk weergegeven- schrijft 14.000 euro van die [benadeelde] te willen en dat het schadeloos stellen zijn enige uitweg is om de problemen met hem, verdachte, op te lossen en als bijlage een factuur en een kopie van de identiteitskaart van die [benadeelde] en een kopie van het paspoort van de vrouw van die [benadeelde] meestuurt (bijlage 11) en/of

- ( op 31 januari 2015) - zakelijk weergegeven- meedeelt dat de tijd om is en dat zijn kansen om het op te lossen voorbij zijn en hij hen heel veel pijn en verdriet toewenst (bijlage 13) en/of

- ( op 31 maart 2015) - zakelijk weergegeven- schrijft dat het aan die [benadeelde] is om een voorstel tegemoetkoming te doen en dat hij, verdachte, alle informatie die hij over zijn [persoonlijk] heeft verzameld naar al zijn klanten zal sturen (bijlage 14) en/of

- ( op 16 april 2015) schrijft '(...) als je wat wilt kom ik naar jou toe, dus laat maar weten of je er klaar voor bent. Ik wel, al maanden plan ik mijn wraak op jullie () zelfs met pijn in mijn nek sloop ik je' (bijlage 17) en/of

een facebookbericht aan de dochter van die [benadeelde] heeft gestuurd waarin hij haar

- ( op 15 november 2014) - zakelijk weergegeven- vertelt dat haar ouders [persoonlijk] zijn en dat haar ouders [persoonlijk] (bijlage 9), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straffen en maatregel

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING