Home

Gerechtshof Amsterdam, 28-06-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2296, 23-003067-16

Gerechtshof Amsterdam, 28-06-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2296, 23-003067-16

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28 juni 2018
Datum publicatie
13 juli 2018
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2018:2296
Zaaknummer
23-003067-16

Inhoudsindicatie

Vrijspraak wederspannigheid, veroordeeld wegens belediging van politieambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003067-16

datum uitspraak: 28 juni 2018

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-706466-16 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

bpr-adres: [adres 1],

adres: [adres 2].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 6 oktober 2017, 14 juni 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:hij op of omstreeks 11 juni 2016 te Amsterdam opzettelijk één of meerdere ambtenaren, te weten [verbalisant 1] (hoofdagent van politie Eenheid Amsterdam) en/of [verbalisant 2] (hoofdagent van politie Eenheid Amsterdam) en/of [verbalisant 4] (hoofdagent van politie Eenheid Amsterdam) en/of [verbalisant 3] (medewerker van politie Eenheid Amsterdam), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening,in zijn/hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hem/hen de woorden toe te voegen: "Jullie zijn racisten!", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

2:hij op of omstreeks 11 juni 2016 te Amsterdam, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft verzet tegen een of meer ambtenaren, te weten [verbalisant 2], werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, door met zijn armen te zwaaien en/of zijn armen niet op zijn rug te doen en/of met zijn elleboog in de richting van Van Oostveen te bewegen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde tot andere beslissingen komt dan de politierechter.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Vrijspraak

Bespreking van een ter terechtzitting gevoerd verweer

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING