Home

Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5635, 23-000872-16

Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5635, 23-000872-16

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10 november 2016
Datum publicatie
29 december 2016
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2016:5635
Zaaknummer
23-000872-16

Inhoudsindicatie

Vrijspraak fietsendiefstal gezien de tijdspanne tussen de diefstal en het aantreffen van de fiets bij de verdachte. Veroordeling voor opzetheling van een fiets.

Uitspraak

parketnummer: 23-000872-16

datum uitspraak: 10 november 2016

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 5 januari 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-133295-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1960,

adres: [adres] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

27 oktober 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:hij op of omstreeks 19 juni 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets (te weten een Gazelle herenfiets), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 19 juni 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, een fiets (te weten een Gazelle herenfiets) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde fiets wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering.

Vrijspraak primair ten laste gelegde

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING