Home

Gerechtshof Amsterdam, 03-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5392, 23-004652-15

Gerechtshof Amsterdam, 03-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5392, 23-004652-15

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
3 november 2016
Datum publicatie
21 december 2016
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2016:5392
Zaaknummer
23-004652-15

Inhoudsindicatie

Diefstal door middel van braak.

Uitspraak

parketnummer: 23-004652-15

datum uitspraak: 3 november 2016

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het

vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 4 november 2015 in de strafzaak onder parketnummer 15-042444-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Algerije) op [geboortedag] 1975,

adres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

20 oktober 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 12 januari 2014 te Haarlem met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [adres 2] heeft weggenomen een hoeveelheid koper(en) voorwerpen en/of acht, althans een of meer, mengkranen en/of een vloerkleed en/of een hoeveelheid gereedschap en/of een kookketel en/of een boodschappentrolley en/of een hoeveelheid badkameraccessoires, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring en kwalificatie komt dan de politierechter.

Gevoerd verweer

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING