Home

Gerechtshof Amsterdam, 30-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5320, 1966-16

Gerechtshof Amsterdam, 30-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5320, 1966-16

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
30 november 2016
Datum publicatie
16 december 2016
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2016:5320
Zaaknummer
1966-16

Inhoudsindicatie

Voorlopige hechtenis: ernstige bezwaren voor grootschalige handel in illegaal vuurwerk. Recidivegrond en onderzoeksgrond van toepassing. Geen aanleiding om de periode van gevangenhouding te matigen.

Uitspraak

13-846026-16

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1995,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring PI Rijnmond - Gev De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

tegen de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 31 oktober 2016, houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennisgenomen van de akte van de griffier van de rechtbank Amsterdam van 3 november 2016, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennisgenomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsvrouw mr. [naam].

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep en de gronden waarop deze berust.

Het hof is van oordeel dat, gelet op het feit dat het gaat om een zaak waarbij in georganiseerd verband sprake is van grootschalige handel in illegaal vuurwerk, gedurende een langere periode, er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Met betrekking tot de onderzoeksgrond overweegt het hof dat deze gehandhaafd blijft, nu de advocaat-generaal in raadkamer aannemelijk heeft gemaakt dat nog onderzoekshandelingen worden verricht waarvoor continuering van de voorlopige hechtenis is vereist.

Het hof ziet, gelet op voornoemde toelichting van de advocaat-generaal, geen aanleiding om de periode van de gevangenhouding te matigen, zoals door de raadsvrouw is verzocht.

13-846026-16

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking.

Deze beschikking is gegeven op 30 november 2016 in raadkamer van dit hof door

mr. M. Iedema, voorzitter,

mrs. N.R.A. Meerbeek en J.H. Wesselink, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A.F. van der Heide als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 30 november 2016,

de advocaat-generaal