Home

Gerechtshof Amsterdam, 15-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2765, 200.125.744/01 OK

Gerechtshof Amsterdam, 15-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2765, 200.125.744/01 OK

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15 juli 2014
Datum publicatie
26 september 2014
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2014:2765
Zaaknummer
200.125.744/01 OK
Relevante informatie
Burgerlijk Wetboek Boek 2 [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-07-2026]

Inhoudsindicatie

OK; uitkoopzaak; eindarrest; veroordeling tot overdracht aandelen; vaststelling prijs aandelen.

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.125.744/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 15 juli 2014

inzake

de rechtspersoon naar Italiaans recht

TENOVA S.p.A.,

gevestigd te Milaan, Italië,

EISERES,

advocaten: mr. N.A. van Loon en mr. M.J. Drop, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de naamloze vennootschap

BATEMAN ENGINEERING N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

niet verschenen,

2. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC.,

gevestigd te Bristol, Verenigd Koninkrijk,

advocaat: mr. E.M. Tjon-En-Fa, kantoorhoudende te Den Haag,

3. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

COMPUTERSHARE COMPANY NOMINEES LIMITED,

gevestigd te Edinburgh, Schotland,

advocaat: mr. E.M. Tjon-En-Fa, kantoorhoudende te Den Haag,

4. [A],

wonende te Londen, Verenigd Koninkrijk,

niet verschenen,

5. ALLE ONBEKENDE HOUDERS VAN UITSTAANDE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BATEMAN ENGINEERING N.V., GEVESTIGD TE ROTTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

niet verschenen,

GEDAAGDEN.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar arrest van 1 april 2014 in deze zaak.

1.2

In het arrest 1 april 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang – overwogen dat de vordering van Tenova in beginsel kan worden toegewezen en dat alleen de vaststelling van de door Tenova te betalen prijs voor de over te dragen aandelen in het kapitaal van Bateman Engineering N.V. (hierna Bateman te noemen) resteert. Vervolgens heeft de Ondernemingskamer Tenova bij dat arrest in de gelegenheid gesteld een geactualiseerde verklaring van een onafhankelijke, naar professionele kwaliteitseisen erkende, waarderingsdeskundige in het geding te brengen waaruit blijkt dat zich in de periode tussen 30 september 2012 en 1 maart 2014 geen omstandigheden hebben voorgedaan die – elk voor zich of gezamenlijk beschouwd – een hogere prijs dan USD 0,48 per aandeel rechtvaardigen.

1.3

Tenova heeft bij akte na tussenarrest van 27 mei 2014 een aanvullende productie in het geding gebracht en opnieuw arrest gevraagd.

1.4

Gedaagden sub 2 en 3 hebben bij akte uitlating productie (tot referte) van 10 juni 2014 zich ten aanzien van de bepaling van de prijs per aandeel in Bateman gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

2 De gronden van de beslissing

2.1

In de door Tenova overgelegde aanvullende verklaring van Duff & Phelps van 23 mei 2014 getiteld “Statement on the Fair Market Value Development of Equity of Bateman Engineering N.V. between September 30, 2012 and March 1, 2014” staat onder “Summary & Conclusion” het volgende vermeld:

Summary

Based on an analyses of [Bateman] and market developments over the period between September 30, 2012 and March 1, 2014, we have the following observations:

- The Metals & Mining industry underperformed the overall stock market, resulted from a continuous decline in commodity prices, which are expected to remain at a relatively low level in (at least) the short term. CapEx reduction across the key industry players implies a relatively limited industry growth in the short to medium term.

- A decline in the business enterprise value (approximately 15% based on the median) and EBITDA (approximately 28% based on the median) for the peer companies of [Bateman] over the indicated period.

- The financial results of Bateman in CY 2012 and CY 2013 were largely negatively impacted by a shrinking market, which negatively affected the volumes and resulted in the lower order intake and revenues as compared to the business plan projections.

- Actual EBIT and EBIT margin generated in CY 2012 were slightly above the business plan levels (through recognizing the impact of (extraordinary) release of project cost provisions). At the same time, given the historical[Bateman] performance over 2008-2011, as well as a large drop in EBIT observed in CY 2013 (when EBIT was even negative – well below the business plan projections), this relatively high level should not be considered as a sustainable profitability level for [Bateman].

- Going forward, in the medium term, Management expects that [Bateman’s] financial results will continue to be adversely impacted by the unfavorable market trends. Over the period 2014-2016, the order intake and the revenue are expected to be 50% to 60% below the original business plan projections, impacted by the lower volumes, and EBIT is expected to be 60% to 85% below the business plan level. EBIT margin is expected to improve over this period, however, it will still remain below the initial business plan projections.

Overall, taking into consideration the unfavorable industry trends (which are expected to continue at least in the short to medium term) and the underperformance versus the business plan observed in CY 2013, it is reasonable to expect that [Bateman] will not able to achieve the business plan and will rather perform in line with the (substantially lower) updated outlook indicated by Management

Conclusion

Based on the outlined analyses, we conclude that no circumstances or developments have occurred that (either individually or in the aggregate) caused Fair Market Value of the equity of [Bateman] to increase over the period between September 30, 2012 and March 1, 2014 and therefore the share price offered by Tenova to minority shareholders (as defined in the valuation analysis as per September 30, 2012) still represents (at least) the Fair Market Value as per March 1, 2014.”

2.2

Op grond van hetgeen in de geactualiseerde verklaring van Duff & Phelps met betrekking tot de waarde van de aandelen in Bateman is gesteld, een en ander zoals hiervoor is weergegeven, acht de Ondernemingskamer zich voldoende voorgelicht om de prijs vast te stellen, overeenkomstig de in de eerdere door Duff & Phelps opgestelde waardeanalyse beredeneerde waarde. Niet gesteld of gebleken is dat zich na 1 maart 2014 - tot welke datum de daaraan voorafgegane omstandigheden en gebeurtenissen in de waardering zijn verdisconteerd - omstandigheden hebben voorgedaan die nopen tot de conclusie dat de waarde van de over te dragen aandelen sindsdien in betekenende mate is gewijzigd. De vordering is gesteld in – de courante valuta van – US dollars en de – onder meer in het deskundigenbericht genoemde – voor de waardering bepalende factoren – waaronder de door Tenova betaalde prijs voor de verschillende verwervingen – luiden in US dollars. De Ondernemingskamer zal de prijs daarom in US dollars vaststellen en wel per heden op USD 0,48 per aandeel.

2.3

De Ondernemingskamer acht ten slotte termen aanwezig de kosten van het geding tussen de verschenen partijen te compenseren zoals hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

veroordeelt gedaagden sub 3 en sub 5 het onbezwaarde recht op de door elk van hen gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Bateman Engineering N.V., gevestigd te Rotterdam, over te dragen aan Tenova S.p.A., gevestigd te Milaan, Italië;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op USD 0,48 per aandeel, en wel per heden;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag van overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

veroordeelt Tenova S.p.A. de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. E.F. Faase, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en drs. P.R. Baart en drs. P.G. Boumeester, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2014.