Home

Centrale Raad van Beroep, 07-12-2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2637, 22/1551 AOW

Centrale Raad van Beroep, 07-12-2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2637, 22/1551 AOW

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
7 december 2022
Datum publicatie
9 december 2022
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2022:2637
Zaaknummer
22/1551 AOW

Inhoudsindicatie

hoger beroep niet-ontvankelijk. niet (tijdig) voldaan aan het verzoek om informatie. Beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen. Het griffierecht is niet binnen de termijn betaald.

Uitspraak

Datum uitspraak: 7 december 2022

22/1551 AOW, 22/1552 AOW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 19 april 2022, 21/2353 en 21/2372 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats 1] (appellant), en

[Appellante] te [woonplaats 2] (appellante),

hierna ook gezamenlijk te noemen: appellanten,

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

PROCESVERLOOP

Namens appellanten heeft mr. R. Keuken hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

OVERWEGINGEN

In artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat van de indiener van het beroepschrift een griffierecht wordt geheven. Ingevolge artikel 8:108, eerste lid, van de Awb is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Bij brief van 26 mei 2022 is de gemachtigde van appellanten erop gewezen dat een griffierecht van € 136,- is verschuldigd, en is medegedeeld dat dit bedrag uiterlijk 28 dagen na de dag van verzending van de brief op de in die brief genoemde bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Bij brief van 15 juni 2022 heeft de gemachtigde van appellanten een beroep op betalingsonmacht gedaan.

Bij brief van 22 juni 2022 is de gemachtigde van appellanten gewezen op de criteria die gelden voor het aannemen van ‘betalingsonmacht’. De gemachtigde van appellanten is een termijn van twee weken gegeven om door middel van het invullen en retourneren van het bij de brief gevoegde formulier te reageren op voornoemde brief. Daarbij is de gemachtigde van appellanten erop gewezen dat het beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen als het formulier niet op tijd is teruggestuurd, niet compleet is ingevuld en/of gegevens ontbreken en dat er geen gelegenheid is tot aanvulling van het formulier of de gegevens.

Het formulier is niet binnen de gestelde termijn door de Raad ontvangen.

Bij brief van 18 juli 2022 heeft de Raad de gemachtigde van appellanten meegedeeld dat hij niet (tijdig) heeft voldaan aan het verzoek om informatie en dat zijn beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen. Daarbij is hem meegedeeld dat hij een nieuwe herinnering griffierecht zal krijgen en is hem verzocht het griffierecht binnen de in herinnering gestelde termijn te betalen. Voorts is hij erop gewezen dat overschrijding van die termijn kan leiden tot een nietontvankelijkverklaring van het hoger beroep.

Bij aangetekende brief van 19 juli 2022 is de gemachtigde van appellanten nogmaals gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht en is medegedeeld dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de datum van deze brief dient te zijn bijgeschreven op de in die brief genoemde bankrekening dan wel contant moet zijn betaald op het bezoekadres van de Raad. Daarbij is erop gewezen dat als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, appellanten er rekening mee moeten houden dat het (hoger) beroep niet inhoudelijk behandeld zal worden.

Het griffierecht is niet binnen de termijn betaald.

Op grond van de beschikbare gegevens kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat appellanten niet in verzuim zijn geweest. Het hoger beroep is kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek kan worden beslist.

Voor een proceskostenveroordeling is geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door M.A.H. van Dalen-van Bekkum, in tegenwoordigheid van M.C.G. van Dijk als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op

7 december 2022.

(getekend) M.A.H. van Dalen-van Bekkum

(getekend) M.C.G. van Dijk

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van het afschrift van deze uitspraak schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.