Home

Centrale Raad van Beroep, 10-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1892, 15/2639 AOW-V

Centrale Raad van Beroep, 10-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1892, 15/2639 AOW-V

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
10 mei 2016
Datum publicatie
26 mei 2016
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2016:1892
Zaaknummer
15/2639 AOW-V

Inhoudsindicatie

Hoger beroepschrift niet tijdig. Door appellant geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan van verzuim geen sprake is geweest.

Uitspraak

Datum uitspraak: 10 mei 2016

15/2639 AOW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 12 december 2014, 12/6483 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats] , Spanje (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: N. Talhaoui

Ter zitting is niemand verschenen

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht van 28 augustus 2015 heeft de Raad het hoger beroep van appellant tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend

In verzet heeft appellant - nogmaals - aangevoerd dat hij de aangevallen uitspraak op 5 januari 2015 heeft ontvangen en binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak hoger beroep heeft ingesteld. Appellant acht het onrechtvaardig dat wordt uitgegaan van de verzenddatum, aangezien termijnen worden verkort als post vertraagd aankomt.

De Raad is van oordeel dat appellant in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat van verzuim geen sprake is geweest. In de aangevallen uitspraak staat duidelijk vermeld dat binnen zes weken na de dag van verzending hoger beroep kan worden ingesteld. Appellant heeft de uitspraak ook niet ontvangen op een tijdstip waarop redelijkerwijs niet meer tijdig hoger beroep kon worden ingesteld.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.

Waarvan proces-verbaal.

De griffier De voorzitter

(getekend) N. Talhaoui (getekend) T.G.M. Simons

NK

DECISIÓN

El Consejo Central de Apelación (CRvB)1 declara infundada la oposición.

Esta resolución ha sido dictada por T.G.M. Simons, en presencia de

N. Talhaoui como secretaria judicial. La decisión ha sido pronunciada en público el

10 de mayo de 2016.