Home

Centrale Raad van Beroep, 29-10-2008, BG4388, 08-519 WW

Centrale Raad van Beroep, 29-10-2008, BG4388, 08-519 WW

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
29 oktober 2008
Datum publicatie
18 november 2008
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2008:BG4388
Zaaknummer
08-519 WW

Inhoudsindicatie

Onjuiste vermelding van een partij. Verbetering van de partijstelling. Mededeling dat een onjuiste uitvoering aan de herzieningsbesluiten is gegeven en de aankondiging dat te zijner tijd een terugvorderingsbesluit zal volgen zijn mededelingen van feitelijke aard en zijn niet aan te merken als besluiten.

Uitspraak

08/519 WW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Naam appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 11 december 2007, 07/383 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: minister).

Datum uitspraak: 29 oktober 2008.

I. PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 september 2008. Appellante is - met kennisgeving - niet verschenen. De minister heeft zich laten vertegenwoordigen door [K.], werkzaam bij [Naam B.V.]

II. OVERWEGINGEN

1. Op 15 december 2006 heeft de minister appellante meegedeeld dat de herziening van de zogenoemde bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, waartoe op 6 september 2005, 14 oktober 2005, 14 november 2005 en 12 december 2005 is besloten, ten onrechte niet is verwerkt en dat deze fout inmiddels is hersteld. De minister heeft in deze brief voorts aangekondigd dat de ten onrechte verstrekte bovenwettelijke werkloosheidsuitkering wordt teruggevorderd. Het hiertegen door appellante ingediende bezwaar is bij het bestreden besluit van 22 mei 2007 niet-ontvankelijk verklaard.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellante tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank is het bezwaar van appellante terecht niet-ontvankelijk verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat de brief van 15 december 2006 geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aangezien de mededeling dat een onjuiste uitvoering aan de herzieningsbesluiten is gegeven en de aankondiging dat te zijner tijd een terugvorderingsbesluit zal volgen mededelingen van feitelijke aard zijn.

3. De Raad overweegt het volgende.

3.1. In de aangevallen uitspraak is [Naam B.V.] als verweerder aangewezen. Onder verwijzing naar artikel 2 van het mandaatbesluit van de minister van 23 maart 2007 stelt de Raad vast dat ten tijde hier van belang Loyalis Maatwerk-administraties B.V. de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering uitvoerde namens de minister. De minister had derhalve in de aangevallen uitspraak als partij moeten worden vermeld. Aangezien partijen door deze onjuiste vermelding in de aangevallen uitspraak niet zijn benadeeld, volstaat de Raad met verbetering van de partijstelling.

3.2. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de brief van 15 december 2006 geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb en onderschrijft de daarop betrekking hebbende overwegingen in de aangevallen uitspraak. Hetgeen appellante in hoger beroep heeft aangevoerd brengt de Raad niet tot een ander oordeel. De Raad wijst appellante er nog wel op dat tijdens de mondelinge behandeling ter zitting namens de minister is meegedeeld dat de teveel betaalde bovenwettelijke werkloosheidsuitkering niet meer zal worden teruggevorderd.

3.3. Het voorgaande brengt mee dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

4. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door H.G. Rottier. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M.J.A. Reinders als griffier, uitgesproken in het openbaar op 29 oktober 2008.

(get.) H.G. Rottier.

(get.) M.J.A. Reinders.

HD