Home

Centrale Raad van Beroep, 09-03-2007, BA1039, 06-3541 WAJONG

Centrale Raad van Beroep, 09-03-2007, BA1039, 06-3541 WAJONG

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
9 maart 2007
Datum publicatie
20 maart 2007
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2007:BA1039
Zaaknummer
06-3541 WAJONG

Inhoudsindicatie

Niet tijdig betalen griffierecht. Verzet tegen niet-ontvankelijkverklaring, ongegrond.

Uitspraak

06/3541 WAJONG

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellant] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 1 mei 2006, 06/204

(hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 9 maart 2007

I. PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 13 oktober 2006 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft appellant verzet gedaan.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 februari 2007, waar partijen - het Uwv met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

II. OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 13 oktober 2006 berust hierop, dat het bij het instellen van het hoger beroep ingevolge artikel 22, aanhef en onder a, van de Beroepswet verschuldigde griffierecht van € 105,-- niet binnen de bij de laatstelijk aangetekend verzonden brief van 31 juli 2006 gestelde termijn van vier weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

In geding is het antwoord op de vraag of het hoger beroep van appellant terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

De Raad ziet geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in zijn genoemde uitspraak is gegeven.

In aansluiting op hetgeen in die uitspraak is overwogen, merkt de Raad op dat hij in hetgeen in het verzetschrift is aangevoerd geen aanknopingspunten heeft gevonden welke kunnen leiden tot de conclusie dat appellant het verzuim niet kan worden tegengeworpen, reeds omdat de gestelde financiële onmacht van appellant - daargelaten of deze, zo aanwezig, tot gegrondverklaring van het verzet zou kunnen leiden - uit de stukken niet genoegzaam is kunnen blijken.

Van de zijde van appellant is op 16 februari 2007 een aantal stukken bij de Raad ingekomen. Er bestaat voor het indienen van nadere stukken gelegenheid tot uiterlijk tien dagen voor de zitting. Reden waarom deze stukken niet meer bij de behandeling van het geding zijn betrokken.

Gelet op het voorgaande dient het verzet ongegrond te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door D.J. van der Vos als voorzitter en J. Riphagen en

A.T. de Kwaasteniet als leden, in tegenwoordig van J.J. Janssen als griffier en uitgesproken in het openbaar op 9 maart 2007.

(get.) D.J. van der Vos.

(get.) J.J. Janssen.