Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2021/C 396/03

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2021/C 396/03

30.9.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 396/3


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2021/C 396/03)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

16.6.2021

Zaaknummer

86973

Nummer van het besluit

127/21/COL

EVA-staat

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

COVID-19 - Steunregeling voor organisatoren van sportevenementen van nationaal belang

Rechtsgrondslag

Verordening inzake een tijdelijke regeling voor evenementen van nationaal belang in de sportsector

Soort maatregel

Steunregeling

Doel

Ervoor zorgen dat sportevenementen van nationaal belang kunnen plaatsvinden

Vorm van de steun

Directe subsidies

Begrotingsmiddelen

620 miljoen NOK

Intensiteit

Een subsidie tot 70 % voor evenementen die plaatsvinden zoals gepland

Een subsidie tot 50 % voor geannuleerde evenementen

Looptijd

1.7.2021 - 31.10.2021

Economische sectoren

Vrijwilligerssectoren - Uitsluitend organisatoren van sportevenementen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Norwegian Gaming and Foundation Authority

Postbus 800

N-6805 Førde

NOORWEGEN

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/