Home

Kennisgeving van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

Kennisgeving van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

8.2.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/4


Kennisgeving van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(2018/C 46/05)

Lidstaat

Noorwegen

Betrokken vliegroutes

Værøy — Bodø v.v.

Looptijd van het contract

1 augustus 2019-31 juli 2024

Uiterste datum voor de indiening van aanbestedingen

25 april 2018 (12u00 lokale tijd)

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de gewijzigde openbaredienstverplichtingen kunnen worden verkregen

Ministerie van Vervoer en Communicatie

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

NOORWEGEN

Tel. +47 22248353

E-mail: postmottak@sd.dep.no

https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud