Home

Staatssteun — Besluit om een bestaande steunzaak te sluiten na de aanvaarding van dienstige maatregelen door een EVA-staat

Staatssteun — Besluit om een bestaande steunzaak te sluiten na de aanvaarding van dienstige maatregelen door een EVA-staat

20.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/4


Staatssteun — Besluit om een bestaande steunzaak te sluiten na de aanvaarding van dienstige maatregelen door een EVA-staat

(2017/C 123/05)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft voor de volgende steunmaatregel passende maatregelen voorgesteld die door IJsland zijn aangenomen:

Datum waarop het besluit is genomen

:

25 januari 2017

Nummer van de steunmaatregel

:

78027

Nummer van het besluit

:

010/17/COL

EVA-staat

:

IJsland

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

Besluit tot sluiting van de zaak betreffende het gebruik van gronden in overheidsbezit en natuurlijke bronnen door elektriciteitsproducenten in IJsland.

Rechtsgrondslag

:

Verschillende rechtsgrondslagen

Type maatregel

:

Geen staatssteun

Andere informative

:

De autoriteit is van mening dat de door de IJslandse autoriteiten genomen maatregelen en gedane toezeggingen tot wijziging van de regeling inzake het gebruik van openbare natuurlijke hulpbronnen door elektriciteitsproducenten in IJsland en de herziening en wijzigingen van bestaande contracten met elektriciteitsproducenten ervoor zullen zorgen dat de bestaande steunregeling wordt beëindigd. Daarom heeft de Autoriteit besloten de zaak te sluiten.

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/