Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, in deel I van Protocol 3 van de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie — Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken

Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, in deel I van Protocol 3 van de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie — Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken

27.4.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 100/2


Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, in deel I van Protocol 3 van de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken

(2006/C 100/02)

Datum waarop het besluit is genomen:

EVA-staat: Noorwegen

Nummer van de steunmaatregel: Zaak 57702

Benaming: Steunregeling ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gastechnologie met betere milieuprestaties („Gassnova”)

Doelstelling: De voornaamste doelstelling van de regeling is de intensivering van O&O op het gebied van gasgestookte elektriciteitscentrales met opvang/opslag van kooldioxide ter vermindering van de CO2-uitstoot van deze centrales

Rechtsgrondslag: Besluit nr. 352 van de Storting (2002-2003), besluit nr. 69 van de Storting (2003-2004), voorstel nr. 250 van de Storting (2003-2004), besluit nr. 549, begrotingsresolutie nr. 9 van de Storting (2004-2005) van de commissie energie en milieu, koninklijk besluit van 17.12.2004 inzake het opstellen van en besluiten over het reglement en de bevoegdheden voor het agentschap Gassnova, alsook verordening tot wijziging van verordening nr. 14 van 16.12.1977 en verordening nr. 15 van 16.12.1977

Begrotingsmiddelen/Looptijd: De steunregeling zal worden gefinancierd met de jaarlijkse dividenden van een speciaal daartoe bestemd fonds van 2 miljard NOK (circa 253 miljoen EUR). De jaarlijkse dividenden van het fonds belopen 91,8 miljoen NOK (circa 12 miljoen EUR). De looptijd van de regeling is tien jaar

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister