Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten op grond van artikel 61 van de EER-Overeenkomst en van artikel 1, lid 3, van het protocol 3 van de Ta- en Hof-Overeenkomst (Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten op grond van artikel 61 van de EER-Overeenkomst en van artikel 1, lid 3, van het protocol 3 van de Ta- en Hof-Overeenkomst (Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten op grond van artikel 61 van de EER-Overeenkomst en van artikel 1, lid 3, van het protocol 3 van de Ta- en Hof-Overeenkomst (Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken)

Publicatieblad Nr. C 337 van 05/11/1998 blz. 0007 - 0007


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten op grond van artikel 61 van de EER-Overeenkomst en van artikel 1, lid 3, van het protocol 3 van de Ta- en Hof-Overeenkomst (Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken) (98/C 337/07)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>