Home

Benoeming van de griffier

Benoeming van de griffier

20.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 513/6


Benoeming van de griffier

(2021/C 513/11)

Tijdens hun vergadering van 26 oktober 2021 hebben de rechters in en de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 18, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering besloten om de heer Calot Escobar te herbenoemen als griffier van het Hof voor de periode van 7 oktober 2022 tot en met 6 oktober 2028.