Home

Speciaal verslag nr. 6/2016 — „Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan”

Speciaal verslag nr. 6/2016 — „Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan”

28.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/3


Speciaal verslag nr. 6/2016

„Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan”

(2016/C 151/04)

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat Speciaal verslag nr. 6/2016 „Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan” zojuist is gepubliceerd.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu of van EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu