Home

Intrekking van een aanmelding van een concentratie (Zaak M.7969 — GIP/CPPIB/Asciano Businesses) (Voor de EER relevante tekst)

Intrekking van een aanmelding van een concentratie (Zaak M.7969 — GIP/CPPIB/Asciano Businesses) (Voor de EER relevante tekst)

24.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/1


Intrekking van een aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7969 — GIP/CPPIB/Asciano Businesses)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 110/01)

(Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad)

Op 26 februari 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie tussen GIP, CPPIB en Asciano Businesses ontvangen. Op 18 maart 2016 heeft/hebben de aanmeldende partij/partijen de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij deze aanmelding introk/introkken.