Home

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7254 — LetterOne/RWE Dea) Voor de EER relevante tekst

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7254 — LetterOne/RWE Dea) Voor de EER relevante tekst

11.7.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 219/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.7254 — LetterOne/RWE Dea)

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 219/06

Op 3 juli 2014 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1). De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32014M7254. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.