Home

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Ευρωπαϊκή Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. (Evropaiki Pronia A.E.G.A.) (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Ευρωπαϊκή Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. (Evropaiki Pronia A.E.G.A.) (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

12.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/2


Liquidatieprocedure

Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Ευρωπαϊκή Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. (Evropaiki Pronia A.E.G.A.)

(Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

2011/C 141/02

Verzekeringsonderneming

Εvropaiki Pronia Α.Ε.G.Α., met zetel in Athene

L. Dimokratias 8

151 27 Melissia

GREECE

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

Besluit nr. 7/9 van 29 maart 2011 van het Comité voor krediet- en verzekeringszaken tot definitieve intrekking van de exploitatievergunning van de maatschappij en tot liquidatie ervan.

Inwerkingtreding: 29 maart 2011

Bevoegde autoriteit

Bank van Griekenland, afdeling toezicht op particuliere verzekeringen

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Toezichthoudende autoriteit

Bank van Griekenland, afdeling toezicht op particuliere verzekeringen

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Aangewezen liquidateur

Prodromos V. Sikiaridis (Toezichthouder liquidatie)

Ravine 2

115 21 Athens

GREECE

Toepasselijke wetgeving

Griekse wetgeving; artikel 3, punt 3, de artikelen 7 tot en met 9, en artikel 17 bis tot en met 17 quater, van Wetsdecreet nr. 400/1970.