Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

24.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 92/14

1.

Op 16 maart 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Costa Crociere SpA („Costa”, Italië), die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Carnival Corporation (Panama) & Carnival PLC (Verenigd Koninkrijk), en Alpitour SpA („Alpitour”, Italy), die onder zeggenschap staat van de Exor Group (Italië), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Welcome Travel Group SpA („Welcome”, Italië), die momenteel onder zeggenschap staat van Alpitour, door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Costa: exploiteert cruiseschepen en biedt cruises aan,

Alpitour: reisorganisator die diensten aanbiedt op het gebied van reisbureaus, luchtvervoer en hotels en op de reisbestemming,

Welcome: exploiteert een netwerk van reisbureaus in Italië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË