Home

Zaak T-28/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 november 2007 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/BHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) ( Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c), van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-28/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 november 2007 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/BHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) ( Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c), van verordening (EG) nr. 40/94 )

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/36


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 november 2007 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/BHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN)

(Zaak T-28/06)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub b en c), van verordening (EG) nr. 40/94’)

(2007/C 315/68)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: W. Kellenter en A. Lambrecht, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 17 november 2005 (zaak R 1179/2004-2) betreffende een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.