Home

Zaak T-474/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 oktober 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Organische peroxides — Beschikking houdende verwerping van verzoek om weglating van sommige delen uit bekendgemaakte definitieve versie van beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Openbaarmaking van gegevens betreffende verzoekster door bekendmaking van niet aan haar gerichte beschikking — Artikel 21 van Verordening nr. 17 — Geheimhoudingsplicht — Artikel 287 EG — Vermoeden van onschuld — Nietigverklaring )

Zaak T-474/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 oktober 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Organische peroxides — Beschikking houdende verwerping van verzoek om weglating van sommige delen uit bekendgemaakte definitieve versie van beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Openbaarmaking van gegevens betreffende verzoekster door bekendmaking van niet aan haar gerichte beschikking — Artikel 21 van Verordening nr. 17 — Geheimhoudingsplicht — Artikel 287 EG — Vermoeden van onschuld — Nietigverklaring )

24.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 283/25


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 oktober 2007 — Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissie

(Zaak T-474/04)(1)

(„Mededinging - Mededingingsregelingen - Organische peroxides - Beschikking houdende verwerping van verzoek om weglating van sommige delen uit bekendgemaakte definitieve versie van beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Openbaarmaking van gegevens betreffende verzoekster door bekendmaking van niet aan haar gerichte beschikking - Artikel 21 van Verordening nr. 17 - Geheimhoudingsplicht - Artikel 287 EG - Vermoeden van onschuld - Nietigverklaring’)

(2007/C 283/44)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (Bocholt, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Klusmann en F. Wiemer, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Bouquet, gemachtigde, bijgestaan door A. Böhlke, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van beschikking (2004) D/204343 van de Commissie van 1 oktober 2004 tot afwijzing van de vordering van verzoekster om alle haar betreffende informatie te verwijderen uit de bekend te maken versie van de beschikking van de Commissie van 10 december 2003 betreffende een procedure tot toepassing van artikel [81] EG en artikel 53 EER-Overeenkomst (zaak COMP/E-2/37.857 — organische peroxiden) (PB 2005, L 110, blz. 44)

Dictum

1)

Beschikking (2004) D/204343 van de Commissie van 1 oktober 2004 wordt nietig verklaard.

2)

De Commissie wordt verwezen in de kosten