Home

Zaak F-92/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2007 — Antas/Raad

Zaak F-92/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2007 — Antas/Raad

7.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/45


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2007 — Antas/Raad

(Zaak F-92/06)(1)

(2007/C 155/84)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.