Home

Gevoegde zaken C-282/04 en C-283/04: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Artikelen 56, lid 1, EG en 43 EG — Bijzondere aandelen ( golden shares ) van Nederlandse Staat in vennootschappen KPN en TPG — Afbakening van begrippen deelnemingszeggenschap , directe investeringen en portefeuillebeleggingen in context van fundamentele vrijheden — Staatsmaatregel in zin van fundamentele vrijheden — Waarborgen van universele postdienst)

Gevoegde zaken C-282/04 en C-283/04: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Artikelen 56, lid 1, EG en 43 EG — Bijzondere aandelen ( golden shares ) van Nederlandse Staat in vennootschappen KPN en TPG — Afbakening van begrippen deelnemingszeggenschap , directe investeringen en portefeuillebeleggingen in context van fundamentele vrijheden — Staatsmaatregel in zin van fundamentele vrijheden — Waarborgen van universele postdienst)

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/6


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden

(Gevoegde zaken C-282/04 en C-283/04)(1)

(Niet-nakoming - Artikelen 56, lid 1, EG en 43 EG - Bijzondere aandelen („golden shares”) van Nederlandse Staat in vennootschappen KPN en TPG - Afbakening van begrippen „deelnemingszeggenschap”, „directe investeringen” en „portefeuillebeleggingen” in context van fundamentele vrijheden - „Staatsmaatregel” in zin van fundamentele vrijheden - Waarborgen van universele postdienst)

(2006/C 294/10)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: H. Støvlbæk, A. Nijenhuis en S. Noë, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: H. G. Sevenster, J. van Bakel en M. de Grave, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Artikelen 43 en 56 EG — Rechten gehecht aan bijzonder aandeel van Nederlandse Staat in Koninklijke KPN NV

Dictum

1)

Het Koninkrijk der Nederlanden is de krachtens artikel 56, lid 1, EG op hem rustende verplichtingen niet nagekomen door sommige bepalingen in de statuten van Koninklijke KPN NV en van TPG NV te handhaven, te weten dat het kapitaal van deze vennootschappen een bijzonder aandeel omvat dat in het bezit is van de Nederlandse Staat en dat de staat speciale rechten verleent wat betreft de goedkeuring van bepaalde besluiten die door de bevoegde organen van die ondernemingen zijn genomen, welke rechten niet beperkt zijn tot gevallen waarin de tussenkomst van de staat noodzakelijk is wegens door het Hof erkende dwingende redenen van algemeen belang en, in het geval van TPG NV, met name ter instandhouding van de universele postdienst.

2)

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verwezen in de kosten.