Home

Zaak F-34/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 juni 2006 — Lebedef e.a./Commissie (Arbeidsmilieu — Taal van ter beschikking van personeel van Commissie gestelde IT-hulpmiddelen — Niet-ontvankelijkheid — Procesbelang — Bezwarende handeling — Interne organisatiemaatregelen)

Zaak F-34/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 juni 2006 — Lebedef e.a./Commissie (Arbeidsmilieu — Taal van ter beschikking van personeel van Commissie gestelde IT-hulpmiddelen — Niet-ontvankelijkheid — Procesbelang — Bezwarende handeling — Interne organisatiemaatregelen)

29.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/41


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 juni 2006 — Lebedef e.a./Commissie

(Zaak F-34/05)(1)

(Arbeidsmilieu - Taal van ter beschikking van personeel van Commissie gestelde IT-hulpmiddelen - Niet-ontvankelijkheid - Procesbelang - Bezwarende handeling - Interne organisatiemaatregelen)

(2006/C 178/77)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Giorgio Lebedef (Luxemburg, Luxemburg), Armand Imbert (Brussel, België), Jean-Marie Rousseau (Brussel, België) en Maria Rosario Domenech Cobo (Brussel, België) (vertegenwoordigers: G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en P. Costa de Oliveira als gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot afwijzing van verzoekers' verzoek om hun IT-hulpmiddelen ter beschikking te stellen in hun moedertaal of in een andere officiële taal van de Europese Unie van hun keuze, en niet alleen in het Engels

Dictum van de beschikking

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.