Home

Beschikking van het Gerecht van Eerste Aanleg van 8 juni 2005 in zaak T-298/03, Lavorazione Cuoio e Pelli Bieffe Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Niet-openbaarmaking van document van lidstaat zonder voorafgaande toestemming van deze staat)

Beschikking van het Gerecht van Eerste Aanleg van 8 juni 2005 in zaak T-298/03, Lavorazione Cuoio e Pelli Bieffe Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Niet-openbaarmaking van document van lidstaat zonder voorafgaande toestemming van deze staat)

17.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 229/20


BESCHIKKING VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 8 juni 2005

in zaak T-298/03, Lavorazione Cuoio e Pelli Bieffe Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Beroep tot nietigverklaring - Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Niet-openbaarmaking van document van lidstaat zonder voorafgaande toestemming van deze staat)

(2005/C 229/42)

Procestaal: Italiaans

In zaak T-298/03, Lavorazione Cuoio e Pelli Bieffe Srl, gevestigd te San Miniato (Italië), vertegenwoordigd door M. Calabrese, advocaat, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: V. Di Bucci en P. Aalto, bijgestaan door A. Abate, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoekster toegang te geven tot een aantal documenten betreffende een staatsteunregeling die verenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard bij de beschikking van de Commissie van 12 juli 2000 [SG (2000) D/105754 — Steun nr. 715/99], heeft het Gerecht (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters; griffier: H. Jung, op 8 juni 2005 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Elk der partijen zal de eigen kosten dragen.