Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3107/03 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. TEN-netwerken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3107/03 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. TEN-netwerken.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/220

Betreft:   

TEN-netwerken

In lijst 3 in het stuk van Van Miert is een corridor 8 opgenomen, die in het Commissievoorstel van 1 oktober 2003 niet langer deel uitmaakt van de 29 prioritaire projecten. Nadat de Italiaanse afvaardiging hiertegen had geprotesteerd tijdens de bijeenkomst van de Raad vervoer, telecommunicatie en energie, schijnt commissaris de Palacio als reden voor de schrapping genoemd te hebben dat deze corridor niet door landen kan lopen die nog geen lid van de Europese Unie zijn.

Een dergelijke beslissing zonder debat is echter niet toegepast op de prioritaire projecten van de lijst van 1 oktober nrs. 7 (autosnelweg Igoumenitsa-Patras-Athene-Sofia-Boedapest), 18 (rivierverbinding Rijn-Moezel - Main-Donau) en 22 (spoorweg Athene-Sofia-Boedapest-Wenen-Praag-Neurenberg-Dresden).

Zal de Commissie de schrapping van corridor 8 van de lijst van prioritaire projecten ongedaan maken gezien het enorme belang van deze corridor voor het democratiseringsproces in de Balkan?

Het verslag van de Groep op Hoog Niveau die bestond uit vertegenwoordigers van de 15 lidstaten, de 10 nieuwe lidstaten, Bulgarije, Roemenië, de EIB en de Commissie en door de heer Karel Van Miert werd voorgezeten, is op 30 juni 2003 aan de Commissie overhandigd. In lijst 3 (andere belangrijke projecten voor territoriale samenhang) wordt onder meer de spoorweg Bari-Varna vermeld. Deze spoorweglijn behoort tot de pan-Europese corridor VIII zoals die door de Ministeriële Conferenties op Kreta en in Helsinki in 1994 en 1997 werd vastgelegd.

De Groep op Hoog Niveau had als opdracht om prioritaire projecten aan te wijzen voor het transEuropees vervoersnet (TEN-T). Aangezien corridor VIII zich buiten het grondgebied van de Unie bevindt, (met uitzondering van de havens van Bari en Brindisi), en ook na de uitbreiding nog steeds buiten de Unie zal liggen, was het niet aan de Groep om deze, of enige andere corridor, in overweging te nemen voor opname in de lijst van prioritaire TEN-T- projecten.

Om dezelfde reden nam de Commissie corridor VIII niet op in haar voorstel tot wijziging van de beschikking betreffende richtsnoeren voor een trans-Europees vervoersnet van 1 oktober 2003 (1). De projecten 18 en 22 die de route van bepaalde pan-Europese corridors volgen, hebben uitsluitend betrekking op werkzaamheden die op het grondgebied van de Unie of de toetredende landen plaatsvinden.

(1)  COM(2003) 564 def.