Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1285/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Maatregelen van de Europese Unie met het oog op een waardige en fatsoenlijke behandeling van de krijgsgevangenen in Irak.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1285/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Maatregelen van de Europese Unie met het oog op een waardige en fatsoenlijke behandeling van de krijgsgevangenen in Irak.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/710

Betreft:   

Maatregelen van de Europese Unie met het oog op een waardige en fatsoenlijke behandeling van de krijgsgevangenen in Irak

Reeds aan het begin van de oorlog in Irak hebben wij verontrustende beelden te zien gekregen van de onmenselijke behandeling waaraan de Brits/Amerikaanse krijgsgevangenen worden blootgesteld. Het gedrag van de Iraakse autoriteiten is duidelijk in strijd met de bepalingen van het Verdrag van Genève inzake de behandeling van krijgsgevangenen. Binnenkort zouden ook burgers van de Europese Unie krijgsgevangenen kunnen worden van de Iraakse autoriteiten.

Kan de Commissie mededelen welke initiatieven zij terzake denkt te nemen?

De Commissie is zeer bezorgd over de onmenselijke behandeling van krijgsgevangenen, die in strijd is met de bepalingen van het Verdrag van Genève, in deze oorlog en in elk ander conflict. In dit opzicht houdt het optreden van de Iraakse autoriteiten die in het openbaar Amerikaanse krijgsgevangenen ondervragen met de bedoeling hen te intimideren, een duidelijke schending in van het Verdrag van Genève. Dit optreden dient te worden veroordeeld.

De Iraakse regering is ontbonden na de militaire bezetting door de Verenigde Staten. EU-burgers lopen derhalve niet meer het gevaar krijgsgevangene te worden van de Iraakse autoriteiten.

Betreft:   

Vrees voor behoud van niet-commerciële dienstverlening buiten Europa naar aanleiding van stellingname EU in onderhandelingen WTO-GATS 2