Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1222/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending van de fondsen van het Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie door de gemeente Terni.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1222/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending van de fondsen van het Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie door de gemeente Terni.

13.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/69

Betreft:   

Aanwending van de fondsen van het "Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie" door de gemeente Terni

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag over de besteding van de door de Europese Unie ter beschikking gestelde fondsen ingediend.

Een zorgwekkende conclusie van dit verslag is dat sommige lokale en regionale overheden traag en ondoeltreffend te werk gaan bij de aanbesteding van projecten.

Meermaals is benadrukt, ook door de Europese Commissie, dat het verontrustend is dat de lokale overheden de Europese fondsen onvoldoende aanwenden.

Sommige lokale en regionale overheden, zoals bijvoorbeeld de gemeente Terni, hebben met name grote behoefte aan de Europese fondsen om een duurzame stedelijke ontwikkeling te bevorderen.

Kan de Commissie meedelen:

1. || of de gemeente Terni projecten heeft ingediend voor het Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie?

2. || of de gemeente Terni voor deze projecten geld ontvangen heeft?

3. || of deze fondsen aangewend zijn?