Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2306/03 van Philip Claeys (NI) aan de Commissie. Campagne Voor diversiteit — tegen discriminatie, indirecte discriminatie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2306/03 van Philip Claeys (NI) aan de Commissie. Campagne Voor diversiteit — tegen discriminatie, indirecte discriminatie.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/247


(2004/C 33 E/254)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2306/03

van Philip Claeys (NI) aan de Commissie

(14 juli 2003)

Betreft: Campagne „Voor diversiteit — tegen discriminatie”, indirecte discriminatie

Op 16 juni 2003 lanceerde Europees commissaris mevrouw Diamantopoulou haar campagne „Voor diversiteit en tegen discriminatie”. Eén van de aspecten van discriminatie die op de campagne-website vermeld worden, is de zogenaamde indirecte discriminatie. Als voorbeeld wordt vermeld: „À titre d'exemple, exiger de toute personne qui postule pour un emploi donné de subir une épreuve dans une langue particulière, même si cette connaissance linguistique n'est pas nécessaire pour l'exécution de l'emploi vacant, est un cas de discrimination indirecte. Le test pourrait exclure toutes les personnes qui ont une autre langue maternelle.” Van een sollicitant verlangen dat hij een test aflegt in een bepaalde taal, ook al is kennis van die taal niet nodig bij de uitoefening van de functie, is een vorm van indirecte discriminatie. Kandidaten met een andere moedertaal kunnen zo uitgesloten worden.

Dit betreft een probleem dat totnogtoe inderdaad onderbelicht bleef. Nogal wat ondernemingen en organisaties die in de marge van de Europese instellingen te Brussel actief zijn, hanteren taalcriteria die bij sollicitatieprocedures discriminerend zijn voor de plaatselijke bevolking. Bovendien kennen we ook het fenomeen dat bij sommige jobaanbiedingen niet de talenkennis als dusdanig als criterium wordt gehanteerd, maar de vraag of men native speaker is.

Op welke manier overweegt de commissaris het probleem van de indirecte discriminatie via onredelijke taalvereisten aan bod te laten komen in de campagne „Voor diversiteit — tegen discriminatie”. Welke concrete initiatieven zijn terzake gepland?