Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1492/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Koffieonderhandelingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1492/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Koffieonderhandelingen.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/35


(2004/C 88 E/0037)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1492/03

van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie

(2 mei 2003)

Betreft: Koffieonderhandelingen

Kan de Commissie mededelen welke vooruitgang wordt geboekt tijdens de onderhandelingen die momenteel gaande zijn tussen de Europese Unie en de Europese Koffiefederatie over het opzetten van een onafhankelijk stelsel voor de controle op de kwaliteit van koffie die de Europese Unie binnen komt?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(5 juni 2003)

Zoals het geachte parlementslid bekend is heeft de Commissie zich in elk stadium van de onderhandelingen geschaard achter goedkeuring van Resolutie nr. 407 inzake minimumnormen voor exportkoffie van de Internationale Koffieraad (ICO).

Om bovenstaande Resolutie naar behoren te kunnen uitvoeren moet elk lid alles in het werk stellen om de doelstellingen van het programma te steunen en samen te werken op het gebied van data communicatie, met name wat betreft invoer die niet voldoet aan de overeengekomen normen. Om te zorgen voor allesomvattende en transparante informatie zijn de Commissie en de Europese Koffie Federatie (ECF) overeengekomen dat de EFC de Commissie elk kwartaal gegevens verstrekt over invoer die niet in overeenstemming is met Resolutie 407. De Commissie zal deze informatie doorzenden naar de ICO in Londen.

De Commissie heeft de ECF er herhaaldelijk op gewezen dat gegevens moeten worden verstrekt, heeft de secretaris generaal van de EFC herinnerd aan de verplichtingen van de federatie en de rol die de privé-sector in dit verband op zich moet nemen.

De Commissie moet met spijt vaststellen dat haar sedert het eind van het eerste kwartaal na de tenuitvoerlegging van de Resolutie nog geen informatie werd verstrekt.

De Commissie is in voortdurend contact met de EFC en hoopt nog dat de koffie-industrie snel een bevredigende oplossing kan vinden. Mocht in deze situatie geen verandering komen dan kan de Commissie het geachte parlementslid de verzekering geven dat haar diensten stappen zullen ondernemen in het kader van de ICO om een meer bindend stelsel in te voeren om te komen tot transparantie en een degelijke uitvoering van ICO Resolutie nr. 407.