Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0008/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Invoer van honden- en kattenbont.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0008/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Invoer van honden- en kattenbont.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0008/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Invoer van honden- en kattenbont.

Publicatieblad Nr. 268 E van 07/11/2003 blz. 0063 - 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0008/03

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(9 januari 2003)

Betreft: Invoer van honden- en kattenbont

Kan de Commissie in vervolg op haar antwoord op mijn schriftelijke vraag E-1810/01(1) mededelen of zij, in het licht van de berichten over de wreedheden waarvan sprake is en de discussie in de Landbouwraad van 28 november 2002, nu wel overweegt met een wetsinitiatief te komen?

(1) PB C 40 E van 14.2.2002, blz. 108.

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(30 januari 2003)

De Commissie verwijst het geachte parlementslid graag naar haar antwoord op de schriftelijke vragen E-1810/01 van het geachte parlementslid, E-1203/02 van de heer Whitehead(1), E-1748/02 van de heer Lund(2), E-2748/02 van de heer Skinner(3) en het gezamenlijke antwoord op de vragen E-2851/02 van de heer Flemming en E-3088/02 van de heer van den Bos(4).

(1) PB C 301 E van 5.12.2002, blz. 104.

(2) PB C 92 E van 17.4.2003, blz. 89.

(3) PB C 92 E van 17.4.2003, blz. 204.

(4) Zie blz. 20.