Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3477/02 van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie. Discriminatie op grond van nationaliteit in Amsterdam (Nederland).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3477/02 van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie. Discriminatie op grond van nationaliteit in Amsterdam (Nederland).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3477/02

van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie

(6 december 2002)

Betreft: Discriminatie op grond van nationaliteit in Amsterdam (Nederland)

In Amsterdam is er een straat langs een gracht, waar een beperkt stopverbod van kracht is. Het schijnt hier gebruikelijk te zijn dat daar desondanks voertuigen worden geparkeerd. Mij is echter ter ore gekomen dat buitenlandse voertuigen (in dit geval 5 Duitse, 3 Belgische en 2 Britse) een wielklem kregen, terwijl de Nederlandse voertuigen niet eens werden bekeurd.

1. Gaat het hier om verboden discriminatie op grond van nationaliteit (artikel 12 EG-Verdrag)?

2. Wat denkt de Commissie hiertegen te doen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(24 januari 2003)

De Commissie is niet op de hoogte van dergelijke gevallen in de stad Amsterdam. In genoemd geval beschikt de Commissie over geen enkel concreet gegeven, waardoor ze kan veronderstellen dat hier sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit.

De Commissie wil het geachte parlementslid erop wijzen dat hij met dergelijke problemen terecht kan bij het Solvit-netwerk (www.europa.eu.int/internal_market/solvit/). Het Solvit-netwerk is door de Commissie opgericht en bestaat uit leden van nationale overheidsdiensten. Het heeft als doel om op een informele basis oplossingen te vinden voor concrete problemen inzake de toepassing van communautaire regels waarmee ondernemingen of burgers te maken krijgen. Alle informatie met betrekking tot de te volgen procedure en over wat men van dit netwerk kan verwachten, is te vinden op bovenvermeld internetadres.