Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1457/02 van Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) aan de Commissie. Arrestatie Tibetaanse jongen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1457/02 van Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) aan de Commissie. Arrestatie Tibetaanse jongen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1457/02

van Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) aan de Commissie

(23 mei 2002)

Betreft: Arrestatie Tibetaanse jongen

Is het de Commissie bekend dat de twaalf jaar oude Tibetaanse jongen Gedhun Choekyi Nyima door de Chinese autoriteiten om politieke redenen gevangen is genomen?

Is de Commissie bereid om opheldering te vragen aan de Chineese autoriteit over de motieven van de gevangenschap van deze Tibetaanse jongen?

Welke stappen kan de Commissie nemen om kinderen te beschermen tegen dit soort schending van de mensenrechten in China?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 juni 2002)

Het is de EU bekend dat de Chinese autoriteiten in Tibet op 8 december 1996 Gyaltsen Norbu hebben aangewezen als Panchen Lama in het Tashilhunpo-klooster in Shigatse, nadat zij de keuze van de Dalai Lama, Gedhun Choekyi Nyima, hadden afgewezen. Laatstgenoemde verblijft thans met zijn gezin op een onbekende plaats.

De EU blijft benadrukken dat China zich aan internationale normen voor en verdragen over de rechten van minderheden moet houden. Zij is over de mensenrechtensituatie in Tibet zeer bezorgd. De EU stelt deze kwestie regelmatig aan de orde in haar contacten met de Chinese autoriteiten, ook op het allerhoogste niveau en tijdens regelmatige bijeenkomsten in het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China. Wij dringen erop aan dat China de culturele rechten, de taalrechten, de religieuze vrijheid en de bescherming van minderheden in Tibet moet eerbiedigen. Wij roepen ook op tot een rechtstreekse dialoog tussen de autoriteiten in Peking en de Dalai Lama en dringen erop aan dat een onafhankelijke delegatie toegang krijgt tot Gedhun Choekyi Nyima.

De EU is van oordeel dat de rechten van kinderen moeten worden geëerbiedigd en zij steunt de aanpak van het VN-verdrag over de rechten van het kind, dat stelt dat kinderen volwaardige burgers en volwaardige mensen zijn en dat zij in staat zijn hun eigen behoeften en belangen te begrijpen. Om deze reden moeten zij hun gedachten kunnen uiten en moet met hun mening rekening worden gehouden.

In samenwerking met plaatselijke NGO's heeft de Commissie momenteel twee projecten voor gezondheid en welzijn van kinderen, die in verschillende gemeenschappen in geheel China actief zijn.

De Commissie heeft ook als nieuw initiatief een faciliteit voor kleine mensenrechtenprojecten opgezet, die door de EG-delegatie in Peking wordt beheerd. In dit verband evalueert de delegatie van de EG momenteel enkele samenwerkingsprojecten die erop gericht zijn het welzijn van kinderen in China te verbeteren en de rechten van kinderen te beschermen.