Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1008/02 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Levensmiddelen met speelgoedcadeautjes.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1008/02 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Levensmiddelen met speelgoedcadeautjes.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1008/02

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(15 april 2002)

Betreft: Levensmiddelen met speelgoedcadeautjes

In de EU is verstikking een van de meest voorkomende ongevallen bij kinderen. Dood door verstikking vindt plaats wanneer kinderen nog in de orale ontwikkelingsfase zijn en instinctief voorwerpen in de mond steken.

De laatste jaren is er een groeiende ongerustheid over nieuwe levensmiddelen waarin zich speelgoedcadeautjes bevinden. Deze bezorgdheid is opgekomen omdat uit de statistieken blijkt dat kinderen door verstikking sterven als gevolg van speelgoedcadeautjes in levensmiddelen, zoals chocolade-eieren en granen.

Vindt de Commissie niet dat specifieke maatregelen moeten worden genomen teneinde deze leeftijdscategorie van consumenten te beschermen tegen de gevaren van speelgoedcadeautjes in levensmiddelen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Byrne namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1008/02 en E-1218/02

(21 mei 2002)

De vraag van het geachte parlementslid is het onderwerp geweest van verschillende antwoorden van de Commissie op vroegere parlementaire vragen. Om die reden verwijst de Commissie het geachte parlementslid met name naar haar gemeenschappelijke antwoorden op de schriftelijke vragen E-0504/02 van mevrouw Karamanou en E-0548/02 van de heer Alavanos(1), en ook op de schriftelijke vragen E-2630/00 van de heer Moreira Da Silva, E-2631/00 van mevrouw Damião en E-2632/00 van de heer Lage(2).

(1) Zie blz. 153.

(2) PB C 136 E van 8.5.2001.