Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3232/02 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Besturen van een tweewielig motorvoertuig met een B-rijbewijs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3232/02 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Besturen van een tweewielig motorvoertuig met een B-rijbewijs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3232/02 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Besturen van een tweewielig motorvoertuig met een B-rijbewijs.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0116 - 0116


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3232/02

van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie

(15 november 2002)

Betreft: Besturen van een tweewielig motorvoertuig met een B-rijbewijs

In de Bondsrepubliek Duitsland kan, anders dan in de overige EU-landen, een tweewielig motorvoertuig tot 125 ccm alleen met een B-rijbewijs (motorvoertuigen) worden bestuurd, als het rijbewijs van de oude categorie 3 vóór 1 april 1980 werd gehaald.

1. Kan de Commissie meedelen hoe de regelingen betreffende het besturen van een tweewielig motorvoertuig tot 125 ccm in de lidstaten van de Europese Unie eruitzien?

2. Denkt de Commissie dat er binnen afzienbare tijd in deze kwestie maatregelen op Europees niveau moeten of kunnen worden genomen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(19 december 2002)

1. De Commissie vestigt de aandacht van het geachte parlementslid op haar Interpretatieve mededeling betreffende het rijbewijs in de EU, die de gevraagde informatie bevat(1). In bovengenoemde mededeling wordt gezegd dat België, Spanje, Frankrijk, Italië en Oostenrijk het recht verlenen om een licht tweewielig motorvoertuig te besturen met een rijbewijs van categorie B en worden de precieze voorwaarden uiteengezet waaronder dit recht wordt verleend. Hierbij dient vermeld dat sedert de publicatie van bovenvermelde mededeling België op 1 september 2002 dit recht voor de nieuwe houders van een rijbewijs van categorie B heeft ingetrokken.

2. De Commissie is niet voornemens in de nabije toekomst initiatieven op dit gebied te nemen.

(1) PB C 77 van 28.3.2002, deel I, B.3, 4e streepje.